AVHN ČR

Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR
AVHN ČR sdružuje právnické a fyzické osoby - výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a příslušenství. Účelem asociace je chránit, podporovat a realizovat společné zájmy svých členů z hlediska hospodářsko-podnikatelských záměrů, včetně technických a odborných cílů. Asociace pečuje o vytváření vzájemné soudržnosti a významu vědomí poslání oboru v oblasti kultury. Asociace zastupuje a obhajuje společné zájmy svých členů vůči státním orgánům a úřadům, zahraničním svazům a organizacím. Asociace, jako člen CAFIM – Confederation of the European Music Industries, podporuje mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie.
Český svaz výrobců hudebních nástrojů byl založen dne 2.prosince 1998 v Hradci Králové, zaregistrován Ministerstvem vnitra 01.02.1999 č. j. VS/1-1/38888/99R.
Změna názvu na ASOCIACI výrobců hudebních nástrojů ČR byla zaregistrována 20.05.2004.

veletrh hudebních nástrojů

promuzika

20. - 21. května 2022 - PETRoF Gallery / Hradec Králové